Ürünler
Bakır Üretimi
Bakır Nedir?
Bakırın Kullanım Alanları
Global Bakır Piyasası
Park Elektrik ve Bakır Üretimi
Bakır Fiyatları
Asfaltit Üretimi
Asfaltitin Kullanım Alanları
Yatırımlar
İştirakler
Ürünler > Asfaltit Üretimi
Asfaltit, petrolden oluşan veya petrol köklerinden gelen yüksek ısıl değerine sahip bir hidrokarbondur.

Asfaltitin kalori değeri 5.500 ile 5.800 kcal/kg arasında değişmektedir. Kaya çatlaklarını dolduran ya da damarlar şeklinde bulunan bu hidrokarbonlar, asfaltit ve asfaltik pirobitümen olmak üzere iki türdür. Türkiye'de hemen hemen bütün bölgelerde olmakla birlikte yalnızca Şırnak İl Merkezi'nin güneyi ve Silopi ilçesinde asfaltit ve asfaltik pirobitümenlerin ekonomik büyüklükteki oluşumlarına rastlanır. Türkiye'deki toplam asfaltit rezervinin 82 mn ton düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir.

Şirketimizin Türkiye Kömür İşletmeleri'nden 2033 yılına kadar rodövans usulü ile kiraladığı asfaltit sahasında toplam 25 mn ton görünür asfaltit rezervi bulunmaktadır. İlk yıllarda açık ocak işletmeciliği yapılacak olan sahada, ilerleyen yıllarda "dolgulu arakatlı blok göçertme" yönteminin uygulanacağı kapalı ocak işletmeciliğine geçilecektir. Toplam 17,3 mn TL'lik yatırımın tamamlandığı Silopi sahasındaki asfaltit üretimi 2009'un ikinci çeyreğinde başlamıştır.

Ceytaş, Silopi asfaltit sahasından çıkartacağı asfaltitin önemli kısmını bir Ciner Grubu şirketi olan Silopi Elektrik Üretim A.Ş.'ye satacaktır. Silopi EÜAŞ, 135 MW başlangıç kapasitesine sahiptir ve akışkan yatak teknolojisi ile çalışmaktadır.
İnsan Kaynakları | İletişim | English
©1978-2013 Ciner Grubu. Her hakkı saklıdır.