Sosyal Sorumluluk ve Çevre
Çevre Politikaları
50050 Projesi
Beypazarı Evleri
Sosyal Sorumluluk ve Çevre > Beypazarı Evleri
ÜLKE KÜLTÜRÜNE KATKI BEYPAZARI EVLERİ

Halen Ciner Grubu'nda çalışan personelin büyük bir oranı, büyük yerleşim yerleri dışında istihdam edilmektedir. Grubumuz işletme ve tesislerinin yer aldığı bu yerleşim bölgelerindeki tarihi ve kültür varlıklarımızın korunmasına da katkıda bulunmak maksadıyla, Beypazarı/Ankara ilçemizde yer alan eski Beypazarı evlerinden 100 adedi Grubumuzca restore edilerek yenilenmiş, böylece bir yandan ülkemizin kültür varlıklarının korunmasına katkı sağlanırken, diğer yandan Beypazarı'nın yabancı ülkeler dahil, ülkemizde çevre ve yakın il ve ilçelerden turist çekmesi ve halkımızın ilgi odağı haline gelmesi sağlanmıştır.

İnsan Kaynakları | İletişim | English
©1978-2013 Ciner Grubu. Her hakkı saklıdır.