Sosyal Sorumluluk ve Çevre
Çevre Politikaları
50050 Projesi
Beypazarı Evleri
Sosyal Sorumluluk ve Çevre > Çevre Politikaları
SOSYAL SORUMLULUK VE ÇEVRE

Ciner Grubu olarak, gerçekleştirdiğimiz projelerin hissedarlarımıza sağlayacağı kazancın yanı sıra, projenin gerçekleştirildiği yörenin kalkınmasına da katkı sağlamasına özen gösterme felsefemiz, bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizde ana prensiplerimizden biri olmuştur. Bu bağlamda önem verdiğimiz prensiplerimizi şöyle sıralayabiliriz:

Madencilik projelerimizde kullandığımız teknolojinin üstünlüğü ve mühendislik ilkelerine sonuna kadar sadık kalmamız, üstlendiğimiz projelerde çalışanlarımızın son derece sağlıklı ve güvenli koşullar altında görevlerini yerine getirmesini sağlamaktadır. Bu koşullara verdiğimiz önemin derecesi, şirket misyon ve değerlerimizde de açıkça belirtilmektedir. Bu prensibimize Siirt Madenköy'de gerçekleştireceğimiz projemizde ve gelecekte üzstleneceğimiz faaliyetlerde de sadık kalınacaktır.

Üstlendiğimiz projelerde, bize çıkardığımız madeni veren çevrenin korunmasının son derece önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle faaliyetlerimiz sürdürürken, çevreyi kirletmemek ve doğal yapıyı korumak için en üst standartlarda çaba göstermemiz gerektiğine de inanıyor ve faaliyetlerimizde bu prensibimize sadık kalıyoruz.

Üstlendiğimiz projelerin, faaliyette bulunduğumuz yöreye sağladığı ekonomik katkı yadsınamaz bir gerçektir. Bunun yanısıra, faaliyetlerimiz sürdürdüğümüz yörelerin sosyal olarak ta kalkınmasına katkıda bulunmak önemli bir prensibimiz olmuştur. Sözgelimi, Siirt Madenköy'deki yatırım faaliyetlerimiz sürerken, yöredeki ihtiyacımızı karşılamak üzere bir Sağlık Merkezinin inşaatını tamamladık ve faaliyete geçirdik. Bakır işletmesinin açılışı beklenilmeden faaliyete geçen merkezimiz, yöre halkına bir doktor, bir sağlık memuru, bir hemşire ve bir memurdan oluşan ekibiyle ücretsiz sağlık hizmeti vermeye başlamıştır. Diğer yandan, Madenköy İlköğretim Okulunun yenileme çalışmaları yapılmış iki derslikte öğrenime açılmıştır.

Bunların dışında Madenköy’de 1,65 mn TL’lik bir karakol yapımı tamamlanarak TSK’ya bağışlanmış, 317.600 TL bedelle 8 derslikli bir ilkokul yaptırılmış ve MEB’a bağışlanmış, eski köy okulu yenilenerek öğretmen lojmanı olarak kullanılmak üzere MEB’a bağışlanmıştır. Şirket ayrıca Madenköy’de bulunan sağlık ocağını yenilemiş ve sağlık ocağının tüm operasyonel giderleri şirketimizce karşılanmak üzere, Park Elektrik’in işyeri sağlık ekibi tüm köy ve çevre köylerdeki hastalara bu sağlık ocağından hizmet vermektedir. Bu kapsamda, Şirketimize ait olan Ambulans da köy halkının ihtiyaçlarına yönelik olarak kullanılmaktadır.

Şirket, Silopi’deki öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamak üzere 2009 yılında yeni bir kampanya başlatmış ve toplam 400 öğrencinin eğitim masraflarını üstlenmiş ve öğrencilere karşılıksız burs sağlanmıştır.
İnsan Kaynakları | İletişim | English
©1978-2013 Ciner Grubu. Her hakkı saklıdır.