Yatırımcı İlişkileri
Bilgilendirme Politikası
Ortaklık ve Sermaye Yapısı
Yatırımcı İlişkileri Birimi
Yıllık Faaliyet Raporları
Ara Dönem Faaliyet Raporları
Analist Sunumları
Sık Sorulan Sorular
Hisse Senedi Bilgileri
Temettü Dağıtımı - Sermaye Artırımı
Tarihsel Bilgi
Kâr Dağıtım Politikası
Bağımsız Denetim Raporu
Finansal Raporlar
Kurumsal Bilgiler
İzahname ve Halka Arz Sirküleri
Ticaret Sicil Bilgileri
Şirket Haberleri
Bağlantılar
Duyurular

PARK ELEKTRİK ANALİST SUNUMU GÜNCELLENMİŞTİR.

Buradan ulaşabilirsiniz.

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

 2011 Genel Kurul Hazirun Cetveli
 2011 Genel Kurul A Grubu Hissedarlar Hazirun Cetveli
 2011 Genel Kurul B Grubu Hissedarlar Hazirun Cetveli
 2011 Genel Kurul Tutanak
 2011 Genel Kurul A Grubu Hissedarlar Tutanak
 2011 Genel Kurul B Grubu Hissedarlar Tutanak
 DAVET METNİ-PARK ELEKTRİK-2011 OGK
 Gündem-PARK ELEKTRİK-2011 OGK
 Gündem-PARK ELEKTRİK-2011 OGK-A Grubu
 Gündem-PARK ELEKTRİK-2011 OGK-B Grubu
 VEKALETNAME ÖRNEĞİ-PARK ELEKTRİK-2011 OGK
 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI
 EK 1 TADIL TASARISI
 EK 2 BILGILENDIRME POLITIKASI
 EK 3 ETIK KURALLAR
 EK 4 BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKA
 EK 5 UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TRI'LER
 EK 6 ILISKILI TARAF ISLEMLERI ILE ILGILI YK RAPORU
 EK 7 YK UYELERI OZGECMISLERI VE B.SIZLIK BEYANLARI
 EK 8 UCRETLENDIRME ESASLARI
 EK 9 KAR DAGITIM POLITIKASI
 2011 YILINA İLİŞKİN KAR DAĞITIM TABLOSU

2010 GENEL KURUL TUTANAĞI

Tutanağı görmek için tıklayınız

GENEL KURUL DAVET METNİ

Davet metni için tıklayınız.
Faaliyet Raporu

PARK ELEKTRİK 2010 YILSONU MALİ TABLOLARI

Faaliyet Raporu
Sorumluluk Beyanı
Mali Tablo

PARK ELEKTRİK ANALİST TOPLANTISI

Ekim analist sunumu için tıklayınız.

Eylül analist sunumu için tıklayınız.

Şirketimizin 7 Ekim 2010 Perşembe günü, saat 17.00’da gerçekleştirilecek Analist Toplantısı’na katılımınızı bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü

 

Not
Analist Toplantısı için tahsis edilmiş olan tekne, dileyen katılımcıları toplantı günü 16.45’de Beşiktaş iskelesinden hareket ederek Şirket merkezimize ulaştıracaktır.

Adres
Ciner Grubu
Paşalımanı Cad. No:41
Üsküdar – İstanbul
T: (216) 531 24 00
    (216) 531 26 32

LCV
En geç 6 Ekim 2010 tarihine kadar aşağıdaki e-mail adresine veya telefona LCV yapmanızı rica ederiz.
Sevgi Selvi
s.selvi@cinergroup.com.tr
T: (216) 531 26 32

 

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu

KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRMESİ

Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından Şirketimizin kurumsal yönetim derecelendirme raporu hazırlanmış olup, Şirketimiz kurumsal yönetim derecelendirme çalışması sonucunda genel ortalama olarak 8,65 notu ile derecelendirilmiştir.

Kurumsal Yönetim notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde farklı şekilde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir. Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.

Alt Kategoriler Ağırlık % Tahsis Edilen Not
Pay Sahipleri 25 8,68
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 35 9,44
Menfaat Sahipleri 15 8,99
Yönetim Kurulu 25 7,29
Toplam 100 8,65

Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışmasında SAHA A.Ş.'nin vermiş olduğu 8,65'lik not, şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uyum sağlamış olduğunun, gerekli politika ve önlemleri uygulamaya soktuğunun bir göstergesidir.

Saha Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 17.05.2010 14:04:05
Genel Kurul Toplantısı Sonucu


Şirketimizin 17.05.2010 tarihinde yapılan 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır.

Bilgilendirme Dökümanı
Toplantı Tutanağı
Hazirun Cetveli

Olağan Genel Kurul Tarihi


Şirketimizin 20 Nisan 2010 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Olağan Genel Kurul Toplantısının 17 Mayıs 2010 Pazartesi günü saat 10:00'da ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına, toplantı yerinin,gündemin ve diğer hususların ortaklara usulüne uygun şekilde duyurulmasına karar verilmiştir.

Genel Kurulla ilgili dokümanlara ekteki dosyalardan ulaşabilirsiniz.

Bilgilendirme Dökümanı
Olağan Genel Kurul Gündemi
Olağan Genel Kurul Davet Metni
Vekaleten Oy Kullanma Formu

2009 Yılı Temettü Ödemesi

Şirketimizin 20 Nisan 2010 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 2009 yılı karından vergiler ve ayrılması gereken yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması konusunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

Ana Sözleşme Değişikliği

Şirket, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na Siirt ili sınırları içerisinde kurulacak 50.5 MW kurulu güçteki hidroelektrik santrali için yaptığı lisans başvurusuyla bağlantılı olarak ana sözleşmesinde bazı maddeleri 13.3.2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da değiştirmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 60.000.000 TL’den 300.000.000 TL’ye çıkarılmıştır. Şirket ana sözleşmesinin Şirketin Amaç ve Konusu başlıklı beşinci maddesine aşağıdaki bentler eklenerek faaliyet alanı genişletilmiştir:

1- Şirketin 13.3.2009 tarihinde toplanan Olağanüstü Genel Kurulu’ndan Park Elektrik Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olan ticaret ünvanı Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,

2- Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,

3- Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,

4- Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

Eklenen yeni faaliyet alanları ile ilgili olarak yine ana sözleşmede Şirketin bu alanlardaki faaliyetlerini kolaylaştırmak için bazı iş ve işlemleri yapma yetkisi verilmiştir.

Park Elektrik ve Ceytaş Birleşmesi

2009 yılında şirket, grup şirketlerinden Ceytaş Madencilik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Ceytaş) ile birleşmiştir. Her iki Şirketin de genel kurulları birleşmeyi 30.4.2009 tarihinde onaylamıştır. Birleşme Ceytaş’ın aktif ve pasifinin bir bütün halinde Park Elektrik’e aktarılması ve Ceytaş’ın kendini feshetmesi yoluyla gerçekleşmiştir. Birleşme işleminde birleşme oranını belirlemek üzere Denkar Bağımsız Denetim YMM A.Ş. Ile T.C Kadıköy Asliye 3.Ticaret Mahkemesi raporları çerçevesinde indirgenmiş nakit akımları, özkaynak yöntemi ve piyasa kapitalizasyonu yöntemleri sırasıyla %25, %25 ve %50 oranlarında ağırlıklandırarak kullanılmış ve birleşme oranı 1.15654 olarak belirlenmiş, ilgili şirketlerin genel kurullarında onaylandıktan sonra uygulamaya koyulmuştur. Birleşme sonucu çıkarılan 28.867.243 TL nominal değerindeki hisse Ceytaş ortaklarına yukarıda yer alan değişim oranı kullanılarak Şirkette A ve B grubu hisseye sahip yatırımcılara A grubu Park Elektrik hissesi, C grubu hisseye sahip yatırımcılar ise B grubu Park Elektrik hissesi verilerek tamamlanmıştır.

Birleşme kararı, her iki şirketin de benzer ortaklık yapılarına sahip Ciner Grubu şirketleri olmaları, benzer alanlarda faaliyet göstermeleri ve birleşmeden önce her iki şirketin büyük ortakları aynı tüzel ya da gerçek kişiler olmaları gerekçeleriyle alınmıştır. Ciner grubuna dahil gerçek ve tüzel kişi ortakların Park Elektrik’teki toplam payları birleşmeden önce yaklaşık olarak %70, Ceytaş’daki toplam payları yaklaşık olarak %63’tü. Dolayısıyla birleşme sonrasında şirketlerin yönetimsel yapısında bir değişiklik meydana gelmemiştir. Öte yandan şirket yönetimlerini birleşmenin yaratacağı sinerji, gider ve maliyetlerde oluşacak ölçek ekonomisi, giderlerden tasarruf sağlanmasının sağlayacağı verimlilik artışı ve grubun bu sektördeki yatırımlarını tek çatı altında toplama öngörüsü birleşme kararının diğer önemli nedenleri olurken grup içerisinde aynı faaliyet alanında olan halka açık iki şirketin birleşmesi kurumsal yatırımcılarla iletişimi kolaylaştırmıştır.

İnsan Kaynakları | İletişim | English
©1978-2013 Ciner Grubu. Her hakkı saklıdır.