Kurumsal Yönetim
Kurumsal Yönetim Beyanı
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Kurumsal Yönetime İlişkin Kural, İlke ve Politikalar
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu
Ortaklık Hakları
Ana Sözleşme
Paylara İlişkin Bilgi
Ticaret Sicil Gazetesi İlanları
Genel Kurul
Organizasyon Yapısı
Yönetim Kurulu
Toplantı Tutanakları
Yönetim Kurulu'na bağlı Komiteler
Üst Yönetim
Etik Kurallar
Insider Trading
Kurumsal Yönetim > Insider Trading
Aşağıda yer alan listede içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler yer almaktadır.

Nalan ERKARAKAŞ, YK Başkanı
Ali Coşkun DUYAK, YK Başkan Vekili
Süleyman UYAN, YK Üyesi
Yakup KAYGUSUZ, YK Üyesi
Süreyya TURGUT, YK Üyesi
Orhan YÜKSEL, YK Üyesi
Ferzan ÇİTİCİ, YK Üyesi
Doğan Pençe, YK Üyesi
Cevdet ÖZÇEVİK, YK Üyesi
Hakkı GÜLTEKİN, Denetim Kurulu Üyesi
Tacigül ERDEM, Genel Müdür Vekili
Murat ÇOLAK, Muhasebe Şefi
Yeşim BİLGİNTURAN, Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Selim ERDOĞAN, Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Sinem CİNER ÇİFTÇİ, İç Denetim Birim Müdürü
Tuğçe KARADAĞ, Yönetim Kurulu Sekretaryası
Berkman ÖZATA, DRT Bağımsız Denetim SMM A.Ş
Gökhan ALPMAN, DRT Bağımsız Denetim SMM A.Ş
Uğur KUMRU, DRT Bağımsız Denetim SMM A.Ş
Aziz Murat DEMİRTAŞ, DRT Bağımsız Denetim SMM A.Ş
Arda KAYA, DRT Bağımsız Denetim SMM A.Ş
Pınar KAYMAZ, DRT Bağımsız Denetim SMM A.Ş
Ali BEKÇE, DRT Bağımsız Denetim SMM A.Ş
Fulya KILINÇ, DRT Bağımsız Denetim SMM A.Ş
Burçin ALTAN, DRT Bağımsız Denetim SMM A.Ş

İnsan Kaynakları | İletişim | English
©1978-2013 Ciner Grubu. Her hakkı saklıdır.