Ürünler
Bakır Üretimi
Bakır Nedir?
Bakırın Kullanım Alanları
Global Bakır Piyasası
Park Elektrik ve Bakır Üretimi
Bakır Fiyatları
Asfaltit Üretimi
Asfaltitin Kullanım Alanları
Yatırımlar
İştirakler
Ürünler > İştirakler
Park Termik Elektrik
Park Elektrik, Park Termik Elektrik San. ve Tic. A.Ş’ye %10 oranında iştirak etmektedir.

Park Termik, Ciner Grubu’nun sahip olduğu Çayırhan Termik Santrali’ni 2000-2020 dönemini içeren imtiyaz sözleşmesi kapsamında işletmekte ve ürettiği elektriği TETAŞ’a satmaktadır.

Çayırhan Termik Santrali, Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunmakta ve linyit kömürü ile çalışmaktadır. Dört üniteden oluşan santral, toplam 620 MW kurulu güce sahiptir.

Çayırhan Termik Santrali Türkiye’de özelleştirilen ilk termik santraldir. Özelleştirmenin ardından, santralde önemli düzeyde verimlilik artışı sağlanmış olup kapasite kullanım oranı (KKO) %48’den %81’e yükselmiştir. Bunun yanında, santralle birlikte işletme hakkı devralınan kömür sahasındaki üretimin miktarı 500 ton seviyesinden 7,000 ton seviyesine çıkarılmıştır.
İnsan Kaynakları | İletişim | English
©1978-2013 Ciner Grubu. Her hakkı saklıdır.