Ürünler
Kısaca Park Elektrik
Tarihçe
Misyon, Vizyon ve Değerler
Özet Finansal Bilgiler
Hakkımızda > Kısaca Park Elektrik
Grup İçindeki Yeri
Park Elektrik A.Ş. bir Ciner Grubu şirketidir. Ciner Grubu, yatırımları madencilikten enerjiye, turizmden medyaya uzanan Türkiye'nin en büyük gruplarından biridir. Park Elektrik'in halka açık paylarının dışındaki payların büyük bölümü grup içi gerçek ve tüzel kişilere aittir.
İMKB'deki Yeri
Park Elektrik, grubun halka açık tek şirketidir. %32'lik halka açıklık oranıyla İMKB'de halka açıklık oranı en yüksek şirketlerden biridir.
Faaliyet Alanı

Şirket, tekstil şirketi olarak kurulmuş olmakla birlikte 2000'li yıllarla birlikte tekstil sektöründen tamamen çıkarak yatırımlarını enerji ve madencilikte yoğunlaştırmıştır. Şirket halen Siirt/Madenköy'de bakır madeni işletmektedir. Madenin kaynakları son JORC uyumlu tüvenan rezerv raporuna göre 31 milyon tonu kanıtlanmış (measured) olmak üzere yaklaşık olarak 40 Milyon ton (measured+indicated+inferred) belirlenmiştir. Şirket konsantre bakır üreterek ihraç etmektedir. Konsantre tesisinin yıllık kapasitesi 2011 yılında 1.200.000 ton tüvenandır. Şirket ayrıca taşeron bir firma aracılığı ile üretiminin bir kısmını katod bakır olarak değerlendirmektedir. Üretimin tamamı ihraç edilmektedir.

Şirketin diğer bir faaliyet alanı asfaltit üretimidir. Asfaltit madeni Silopi'de olup 2033 yılına kadar Türkiye Kömür İşletmeleri A.Ş.'den kiralanmıştır. Asfaltit, petrol türevi ve hidrokarbon bazlı bir yakıttır. Üretilen asfaltit yine bir grup şirketi olan Silopi Elektrik A.Ş'ne satılmaktadır. 135 MW kurulu güçte bir santrali olan Silopi Elektrik A.Ş. yılda yaklaşık 450.000 ton asfaltit tüketmektedir.

Yüksek karlılık oranlarıyla çalışan Şirket, Diyarbakır havzasında 50.5 MW kurulu güçte bir hidroelektrik santrali yatırımını özkaynakları ile finanse edecektir. Şirket, Adana/Ceyhan’da 423 MW kurulu güçte bir doğalgaz çevrim santrali için EPDK’ya lisans başvurusunda bulunmuş, yatırımlara başlamak için başvurunun sonuçlanmasını beklemektedir.

İnsan Kaynakları | İletişim | English
©1978-2013 Ciner Grubu. Her hakkı saklıdır.