Kurumsal Yönetim
Kurumsal Yönetim Beyanı
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Kurumsal Yönetime İlişkin Kural, İlke ve Politikalar
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu
Ortaklık Hakları
Ana Sözleşme
Paylara İlişkin Bilgi
Ticaret Sicil Gazetesi İlanları
Genel Kurul
Organizasyon Yapısı
Yönetim Kurulu
Toplantı Tutanakları
Yönetim Kurulu'na bağlı Komiteler
Üst Yönetim
Etik Kurallar
Insider Trading
Kurumsal Yönetim > Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu

KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRMESİ

Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından Şirketimizin kurumsal yönetim derecelendirme raporu hazırlanmış olup, Şirketimiz kurumsal yönetim derecelendirme çalışması sonucunda genel ortalama olarak 8,65 notu ile derecelendirilmiştir.

Kurumsal Yönetim notu, SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde farklı şekilde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlenmiştir. Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.

Alt Kategoriler Ağırlık % Tahsis Edilen Not
Pay Sahipleri 25 8,68
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 35 9,44
Menfaat Sahipleri 15 8,99
Yönetim Kurulu 25 7,29
Toplam 100 8,65

Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışmasında SAHA A.Ş.'nin vermiş olduğu 8,65'lik not, şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uyum sağlamış olduğunun, gerekli politika ve önlemleri uygulamaya soktuğunun bir göstergesidir.

Saha Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu
İnsan Kaynakları | İletişim | English
©1978-2013 Ciner Grubu. Her hakkı saklıdır.