Kurumsal Yönetim
Kurumsal Yönetim Beyanı
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Kurumsal Yönetime İlişkin Kural, İlke ve Politikalar
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu
Ortaklık Hakları
Ana Sözleşme
Paylara İlişkin Bilgi
Ticaret Sicil Gazetesi İlanları
Genel Kurul
Organizasyon Yapısı
Yönetim Kurulu
Toplantı Tutanakları
Yönetim Kurulu'na bağlı Komiteler
Üst Yönetim
Etik Kurallar
Insider Trading
Kurumsal Yönetim > Kurumsal Yönetime İlişkin Kural, İlke ve Politikalar

Dökümanları görüntülemek için üzerlerine tıklayınız.

 Bilgilendirme Politikası
 Etik Kurallar
 Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika
 Ücretlendirme Esasları
 Kar Dağıtım Politikası

 

 

 

 

İnsan Kaynakları | İletişim | English
©1978-2013 Ciner Grubu. Her hakkı saklıdır.