Ürünler
Bakır Üretimi
Bakır Nedir?
Bakırın Kullanım Alanları
Global Bakır Piyasası
Park Elektrik ve Bakır Üretimi
Bakır Fiyatları
Asfaltit Üretimi
Asfaltitin Kullanım Alanları
Yatırımlar
İştirakler
Ürünler > Bakır > Park Elektrik ve Bakır Üretimi
Park Elektrik, 2006 yılının son çeyreğinden bu yana Siirt, Madenköy’de bulunan bakır madenini işletmektedir. Micromine Consultancy tarafından, çeşitli zamanlarda Eti Holding, Preussag AG ve Park Elektrik tarafından gerçekleştirilen sondaj sonuçlarının değerlendirilmesine göre sahada 39.8 mn ton kaynak(JORC terminolojisi ile "resources") bulunmaktadır. Park Elektrik, işletmeye başladığı günden itibaren işletme hakkına sahip olduğu Madenköy bakır sahasında yeni rezerv çalışmaları yapmakta ve kullanılabilir rezervi artırmayı hedeflemektedir.

Ruhsat sahası içindeki kaynakların ortalama tenoru(bakır yüzdesi) Micromine Consultancy tarafından ortalama %2.4 olarak hesaplanmıştır. Park Elektrik, Madenköy sahasından çıkardığı tüvenanı konsantre tesisinde işlemekte ve nihai ürün olarak konsantre bakır satmaktadır. Satılan konsantre bakırın içinde yaklaşık olarak %20 bakır bulunmaktadır. Satılan ürün miktar olarak DMT(Dry Metric Tonne), üretim miktarı WMT(Wet Metric Tonne) olarak ölçülmektedir. Konsantre tesisinin tüvenan cevher işleme kapasitesi 2011 yılında 750.000 tondan 1.200.000 ton çıkarılmıştır.


İnsan Kaynakları | İletişim | English
©1978-2013 Ciner Grubu. Her hakkı saklıdır.