Kurumsal Yönetim
Kurumsal Yönetim Beyanı
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Kurumsal Yönetime İlişkin Kural, İlke ve Politikalar
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu
Ortaklık Hakları
Ana Sözleşme
Paylara İlişkin Bilgi
Ticaret Sicil Gazetesi İlanları
Genel Kurul
Organizasyon Yapısı
Yönetim Kurulu
Toplantı Tutanakları
Yönetim Kurulu'na bağlı Komiteler
Üst Yönetim
Etik Kurallar
Insider Trading
Kurumsal Yönetim > Ortaklık Hakları > Paylara İlişkin Bilgi

Şirketin birleşme sonrası çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 148.867.243.- (Yüzkırsekizmilyonsekizyüzaltmışyedibinikiyüzkırküç) Türk Lirası'dır. Bu sermaye her biri 1.- (Bir) Kr. itibari değerde 148.867.243.- (Yüzkırsekizmilyonsekizyüzaltmışyedibinikiyüzkırküç) TL'ye karşılık gelen 14.886.724.300 adet paydan oluşmaktadır.

Bu payların 18.290.866,7-TL'ye karşılık gelen 1.829.086.670 adetlik kısmı A Grubu, 130.576.376,3.-TL'ye karşılık gelen 13.057.637.630 adetlik kısmı B Grubu paydan oluşmaktadır.

Yönetim kurulunun (6) altı üyesi A grubu hisse senedi sahipleri, (3) üç üyesi B grubu hisse senedi sahipleri veya onların göstereceği adaylar arasından seçilir.

İmtiyazlı Pay Oranları ve İmtiyaz Konusu
Grubu Nama / Hamiline Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı İmtiyaz Türü
A Nama 18.290.866 %12,29 6 Yönetim Kurulu Üyesi ile Denetim Kurulu Üyesi seçme hakkı
B Nama 77.533.849 %52,08 3 Yönetim Kurulu Üyesi seçme hakkı
B Hamiline 53.042.528 %35,63  
    148.867.243 %100,00  

Şirket sermayesini oluşturan paylardan A ve B grubu nama yazılı olanların %99.99’u doğrudan veya dolaylı olarak Turgay Ciner’e aittir.

İnsan Kaynakları | İletişim | English
©1978-2013 Ciner Grubu. Her hakkı saklıdır.