Kurumsal Yönetim
Kurumsal Yönetim Beyanı
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Kurumsal Yönetime İlişkin Kural, İlke ve Politikalar
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu
Ortaklık Hakları
Ana Sözleşme
Paylara İlişkin Bilgi
Ticaret Sicil Gazetesi İlanları
Genel Kurul
Organizasyon Yapısı
Yönetim Kurulu
Toplantı Tutanakları
Yönetim Kurulu'na bağlı Komiteler
Üst Yönetim
Etik Kurallar
Insider Trading
Kurumsal Yönetim > Ortaklık Hakları > Ticaret Sicil Gazetesi İlanları

No Tarihi İçeriği Sayı Sayfa
1 22 Mart 1994 Kuruluş (Taç Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.) 3494 185-186
2 6 Nisan 1994 Temsil ve İlzam 3505 168
3 12 Aralık 1994 Ünvan Değişikliği (Taç Santral Tekstil San ve T.A.Ş.)
Sermaye Artırımı (200 milyondan - 30 milyara)
3679 151-152
4 1 Ağustos 1995 1994 Olağan Genel Kurul - Temsil ve İlzam 3840 404
5 18 Ekim 1995 Sermaye Artırımı (30 milyardan - 150 milyara) 3895 432
6 20 Aralık 1995 Edirne Şubesinin Açılması 3940 87
7 27 Ekim 1995 Temsil ve İlzam 3902 159
8 17 Mayıs 1996 1995 Olağan Genel Kurul 4039 112
9 30 Temmuz 1996 Unvan Değişikliği (Park Tekstil Sanayi T.A.Ş)
Temsil ve İlzam
4091 338-339
10 8 Ekim 1996 Edirne Şubesi Unvan Değişikliği 4140 71
11 17 Nisan 1997 1996 Olağan Genel Kurul - Temsil ve İlzam 4273 421-422
12 22 Nisan 1997 Sermaye Artırımı (150 milyardan - 1 trilyona)
Şirketin süresi, Yönetim Kurulu, Murakıplarla ilgili madde tadilleri
4274 371-372
13 4 Ağustos 1997 Atamalar 4346 832
14 9 Ekim 1997 Genel Müdür Atama (Nedim Şener) 4394 384
15 15 Ekim 1997 Sermaye Artırımı(1 trilyondan - 1 trilyon 200 milyara)
Bilanço - Gelir Tablosu - Denetim Raporu
4398 697-712
16 17 Ekim 1997 Çeşitli madde değişiklikleri 4400  
17 10 Ağustos 1998 1997 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti 4601 404-405
18 10 Eylül 1998 1997 Olağan Genel Kurul(Kayıtlı Sermaye 14 trilyon) 4624 541-542
19 14 Ekim 1998 Sermaye Artırımı (1.200den - 2 trilyon 400 milyara) 4648 617
20 11 Mayıs 1999 1998 Olağan Genel Kurul - Temsil ve İlzam 4788 429-430
21 20 Ekim 1999 İstifa ve Atamalar 4902 523-524
22 7 Haziran 2000 1999 Olağan Genel Kurul - Temsil ve İlzam
Amaç ve Konu Değişikliği
5061 189-190
23 9 Haziran 2000 Atama 5063 271
24 29 Haziran 2000 Sermaye Artırımı (2.400den - 9 trilyon 600 milyara) 5077 143
25 29 Haziran 2000 Bilanço - Gelir Tablosu - Denetim Raporu 5077 457-460
26 31 Ağustos 2000 Temsil ve İlzam - Unvan Değişikliği (Park Elektrik Madencilik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş) 5121 117
1 28 Mayıs 2001 2000 Olağan Genel Kurul - Temsil ve İlzam 5304 285-286
2 28 Mayıs 2001 2000 Bilanço - Gelir Tabloları - Denetim Raporu 5304 113-121
3 14 Ocak 2002 Sermaye Artırımı (14 trilyondan - 48 trilyona)
(60 trilyon kayıtlı sermaye)
5464 173-174
4 11 Haziran 2002 2001 Olağan Genel Kurul - Temsil ve İlzam
Ünvan, Amaç-konu tadili
5567 204-206
5 18 Haziran 2002 2001 Bilanço - Gelir Tabloları - Denetim Raporu 5572 105-113
6 23 Ekim 2002 Adres Değişikliği 5662 517-518
7 24 Mart 2003 2002 Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet 5762 423
8 18 Nisan 2003 2002 Olağan Genel Kurul 5781 424
9 21 Nisan 2003 2002 Bilanço - Gelir Tabloları - Denetim Raporu 5782 97-100
10 31 Aralık 2003 Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge 5958 113
11 30 Mart 2004 Ertin Akgüç İstifa - Hulki Yakupoğlu Atama 6018 351-352
12 3 Ağustos 2004 2003 Olağan Genel Kurul
Karın tesbit ve dağıtımı madde tadili
6106 377-378
13 6 Ağustos 2004 Konsolide Bilanço 6109 129-135
14 5 Mayıs 2005 Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti 6297 150
15 22 Haziran 2005 2004 Olağan Genel Kurul - Ana Sözleşme Tadili Sermaye Artırımı (60 milyon YTL kayıtlı sermaye) 6330 561-563
16 29 Haziran 2005 Ayrıntılı Bilanço 6335 393-400
17 7 Temmuz 2005 Temsil ve İlzam - Hulki Yakupoğlu/Fercan Aykutlu istifa - A.Ağan Ayaydın/Biltekin Özdemir atama 6341 1014
18 8 Temmuz 2005 Adres Değişikliği (Paşalimanı) 6342 631
19 24 Ekim 2005 Aydın Ağan Ayaydın istifa - Ferzan Çitici atama 6417 340
20 12 Nisan 2006 Madenköy Şube Açılışı 6533 829
21 21 Nisan 2006 Ali Ergin Şahin istifa - Fercan Aykutlu atama 6540 607
22 9 Mayıs 2006 2005 Olağan Genel Kurul Daveti 6552 133-134
23 22 Haziran 2006 31.12.2005 ve 31.12.2004 Tarihleri İtibariyle Bilançolar 6583 361-369
24 4 Temmuz 2006 2005 Olağan Genel Kurul - Temsil ve İlzam 6591 374-375
25 27 Eylül 2006 Kazım Demir İstifa - İsmail Hakkı İçyüz Atama 6651 263
26 6 Kasım 2006 Mustafa Cem Göktürk İmza Yetkisinin Kaldırılması 6676 360
27 5 Aralık 2006 Gürsel Usta İstifa - Hulki Yakupoğlu Atama 6697 452
28 26 Mart 2007 2006 Olağan Genel Kurul Daveti - İlk Şekil 6773 262-263
29 28 Mart 2007 2006 Olağan Genel Kurul Daveti 6775 877
30 21 Mayıs 2007 31.12.2006 ve 31.12.2005 Tarihleri İtibariyle Bilançolar 6812 121-128
31 24 Mayıs 2007 2006 Olağan Genel Kurul - Temsil ve İlzam 6815 734-735
32 29 Mayıs 2007 İsmail Hakkı İçyüz Yerine Salih Selim Şenkal Atama 6818 359
33 25 Aralık 2007 Ömer Yenel İstifa - Orhan Yüksel Atama 6963 295
34 14 Mart 2008 2007 Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti 7020 166
35 30 Nisan 2008 2007 Olağan Genel Kurul - Temsil ve İlzam 7052 286-287
36 30 Haziran 2008 Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge 7094 333-334
37 18 Şubat 2009 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Daveti 7252 477-479
38 18 Mart 2009 13.03.2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Unvan, Amaç ve Konu, Sermaye Maddelerinin Tadili ile 19 ve 20. maddelerin eklenmesi
7272 119-120
39 30 Mart 2009 2008 Olağan Genel Kurul Daveti - Birleşme Sözleşmesi 7280 113-117
40 1 Nisan 2009 Biltekin Özdemir İstifa - Süreyya Turgut Atama 7282 592
41 10 Nisan 2009 Salih Selim Şenkal'ın İmza Yetkisinin Kaldırılması
Mustafa Uçurum İstifa - Cevdet Özçevik Atama
7289 439
42 30 Nisan 2009 Madenköy Şubesinin Unvan Değişikliği (Hatalı İlan) 7302 215
43 8 Mayıs 2009 30.04.2009 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı
(Ceytaş İle Birleşme)
7307 81-83
44 8 Mayıs 2009 01.01.2008 - 31.12.2008 Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu 7307 129-142
45 8 Mayıs 2009 01.01.2008 - 30.09.2008 Hesap Dönemi Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu 7307 145-156
46 11 Mayıs 2009 Edirne Şubesinin Unvan Değişikliği 7308 215
47 11 Mayıs 2009 Madenköy Şubesinin Unvan Değişikliği  7308 783
48 20 Mayıs 2009 Görev Bölümü ile Temsil ve İlzam 7314 429-430
49 20 Mayıs 2009 Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge 7316 261
50 26 Haziran 2009 Ceytaş Silopi Şubesi'nin Park Elektrik'e Devri 7341 144
51 26 Haziran 2009 Ahmet İbuk'un Silopi İşletme Müdürü Olarak Atanması 7341 144
52 7 Temmuz 2009 Cemal Kumru'nun Madenköy İşletme Müdürü Atanması 7348 142
53 18 Kasım 2009 İnanç Şenel İstifa 7441 319
54 15.02.2010 Vildan Dayıoğlu’nun imza yetkisinin kaldırılması 7501 328
55 22.04.2010 Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet 7549 139
56 04.06.2010 2009 Bağımsız Denetim Raporu 7578 145
57 04.06.2010 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 7578 614
58 23.09.2010 Madenköy İşletme Müdürü Değişikliği 7654 208
59 17.03.2011 Olağan Genel Kurula Davet 7774 222
60 19.04.2011 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 7797 420
61 09 Mayıs 2012 2011 Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti 8064 1085-1088

 

İnsan Kaynakları | İletişim | English
©1978-2013 Ciner Grubu. Her hakkı saklıdır.