Kurumsal Yönetim
Kurumsal Yönetim Beyanı
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Kurumsal Yönetime İlişkin Kural, İlke ve Politikalar
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu
Ortaklık Hakları
Ana Sözleşme
Paylara İlişkin Bilgi
Ticaret Sicil Gazetesi İlanları
Genel Kurul
Organizasyon Yapısı
Yönetim Kurulu
Toplantı Tutanakları
Yönetim Kurulu'na bağlı Komiteler
Üst Yönetim
Etik Kurallar
Insider Trading
Kurumsal Yönetim > Organizasyon Yapısı > Yönetim Kurulu
Nalan Erkarakaş Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Coşkun Duyak Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Süleyman Uyan Yönetim Kurulu Üyesi
Süreyya Turgut Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan Yüksel Yönetim Kurulu Üyesi
Yakup Kaygusuz Yönetim Kurulu Üyesi
Cevdet Özçevik Yönetim Kurulu Üyesi
Galip Çelik Yönetim Kurulu Üyesi
Doğan Pençe Yönetim Kurulu Üyesi
Üyeler ve Özgeçmişleri

NALAN ERKARAKAŞ (Yönetim Kurulu Başkanı)
1962 Ankara doğumlu.
1983 Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü mezunu
1986-1987 Dünya Bankası - SPK programı çerçevesinde ABD'de üniversite ve sermaye piyasası kuruluşlarında eğitim
1983-1989 SPK, Uzman
1989-1991 Çimentaş T.A.Ş. Mali Koordinatör Yardımcısı
1991-2001 Çeşitli finans kuruluşlarında Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı
2001 Park Holding AŞ Sermaye Piyasası Grup Başkanı ve Ciner Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği
TÜGİAD, Borsa Aracı Kurumlar Yöneticileri Derneği, Mülkiyeliler Birliği,Aracı Kurumlar Birliği, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve KOTEDER gibi kuruluşlara üye olan Nalan Erkarakaş, 1997 yılında Genç Yönetici İşadamları Derneği tarafından Yılın Yöneticisi Ödülü'ne layık görüldü. Erkarakaş, 2000 yılında ise Dünya Gazetesi tarafından verilen Yılın Başarılı İş Kadını ödülünü aldı.

ALİ COŞKUN DUYAK (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
1964 Zonguldak doğumlu
1986 Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisi
1993-1997 Yazeks AŞ Özbekistan Proje Koordinatörü
1997-2002 Park Elektrik Madencilik AŞ Genel Müdür Yardımcılığı
2002- Ciner Grup şirketlerinde yönetim kurulu Başkan Yardımcılığı ve üyeliği

SÜLEYMAN UYAN (Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi)
1960 Gördes, Manisa doğumlu
1984 Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme bölümü mezunu
1996-1997 Kentbank AŞ, Yatırım Bankacılığı Koordinatörü
1996-2001 Kent Yatırım AŞ, Genel Müdür Yardımcılığı,
2000-2001 Kent Portföy Yönetimi AŞ, Yönetim Kurulu Üyesi
2002-2004 Riva Menkul Değerler AŞ, Genel Müdür, Murahhas Yönetim Kurulu Üyeliği
2004 - Ciner Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Süleyman Uyan'ın Aracı Kurumlar Birliği, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği gibi kuruluşlara da üyeliği devam etmektedir.

YAKUP KAYGUSUZ (Üye)
10.01.1963 tarihinde Ankara'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Ankara'da tamamladı.
1990 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünden mezun oldu.
Askerlik görevini 1991 yılında Kısa Dönem olarak yaptı.
T.K.İ kurumu O.A.L. işletmesi Çayırhan Müessese Müdürlüğünde görevli iken 08.03.1996 tarihinde Grubumuza katıldı.

SÜREYYA TURGUT (Üye)
1951 yılında Tokat'da doğan Süreyya TURGUT 1973'de A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur.
2001 - 2008 Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi, Başkan Vekili
1993 - 2001 Maliye Başmüfettişi
1988 - 1993 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Vekili
1984 - 1985 İngiltere'de etüt ve incelemeler
1974 - 1988 Maliye Müfettiş Yardımcısı, Maliye Müfettişi, Maliye Başmüfettişi
1973 - 1974 T. Zirai Donatım Kurumu, memur, şef yardımcısı

ORHAN YÜKSEL (Üye)
Marmara Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü 1984 mezunu olan Orhan Yüksel 1978 yılından bu yana özel sektörde çeşitli firmalarda çalışmıştır. Yüksel 1994 yılından itibaren Ciner Grubu'nda görev yapmaktadır.

GALİP ÇELİK (Üye)
1954 yılında Kayseri’de doğan Galip Çelik, 1976 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirmiştir. 1977 yılında Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak iş hayatına başlayan Galip Çelik, 1977-1996 yılları arasında Hesap Uzmanı ve Baş Hesap Uzmanı olarak Maliye Bakanlığı’ndaki görevine devam etmiştir. 1982 yılında Tasfiye Kurulu Üyeliği yapan Çelik, 1984 yılına kadar bu görevine devam etmiş, sonrasında 1987-1990 yılları arasında Ankara Defterdar Yardımcısı ve Defterdar Vekili olarak görev almıştır. 1990-1994 yılları arasında Emekli Sandığı Genel Müdür Yardımcılığı yapan Galip Çelik, aynı zamanda 1987-1996 yılları arasında Gazi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. 1996-2001 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Ankara Grup Başkanı olarak görev alan Çelik, 2001-2008 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Şirkette payı bulunmamaktadır.

CEVDET ÖZÇEVİK (Üye)
30.11.1958 tarihinde Bornova/İZMİR doğumlu İlk ve Orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. 1980 yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisinde Elektrik Mühendisi olarak mezun oldu. Askerlik görevini 1983 yılında Kısa Dönem olarak yaptı. T.K.İ. kurumu Soma Linyitleri İşletmesinde çalışmakta iken 21.09.1999 tarihinde Grubumuza katıldı.

DOĞAN PENÇE (Üye)
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Pençe 1991-1995 Vakıfbank Müfettiş Yardımcılığı, 1996-2005 İstanbul’da Şube Müdürü ve Bölge Krediler Müdürlüğü, 2005- 2006 Ticari Krediler Başkanlığı, 2006 Genel Müdür Yardımcılığı, Vakıf Leasing A.Ş. ve Vakıf Faktoring A.Ş.de Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı, Vakıfbank International A.G. Viena/Austria Bankasında Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olup, halen Park Holding A.Ş.de Finans Grup Başkanı olarak görev yapmaktadır. Şirkette payı bulunmamaktadır.

İnsan Kaynakları | İletişim | English
©1978-2013 Ciner Grubu. Her hakkı saklıdır.